Statusindikator

Färgen på detta ljus visar badtunnans funktionsduglighet. Baserat på färgen kan du snabbt se om din badtunna behöver service eller fungerar tillräckligt. 

Vikten av att ta hand om din badtunna

The Importance of Taking Care of Your Hot Tub

Förläng badtunnans livslängd genom att utföra regelbundet underhåll enligt beskrivningen i din bruksanvisning. 

Vattenkemi är avgörande: Sanera med rätt kemikalier och ozon för friskt vatten och behåll korrekt PH för att undvika korrosion av utrustningen.

Töm spa regelbundet: Byt ut vatten i 6-8 veckor, beroende på användning. 

Underhåll av filter:  Håll rent och byt ut filtret enligt rekommendation.

Övervintra i kalla klimat: Om du bor i frysningstemperaturer krävs särskild hänsyn.

Underhåll ytorna ordentligt:  Spaskåp och akrylskal ska endast rengöras enligt anvisningarna.